Inferno - Uctívání temné zuøivosti


Origin : Czech Republic (Karviná Hranice)

Genre : Black Metal

1.Intro - Nekoneèné hlasy z temnoty04:02
2.Když zima pøichází03:22
3.Vidím v plamenech tvou víru zkrze èerný kov04:15
4.Uctívání temné zuøivosti03:43
5.Píseò krve, ohnì a odporu01:48
6.Tyranie nesvatého umìní05:29
7.Apokalyptický oheò pro novou etapu života05:05
8.Nejtemnejší, krvežíznivý04:19
9.Ve vøavì války04:10
10.Peklo na zemi03:51
11.Outro - požitek ze smrti a pekla01:59
Total playing time42:03

Uctívání temné zuøivosti

0 comentarios:

 
©2009 Vampires Goth | by TNB